Innovatie

Als je stilstaat, ga je achteruit

Om ondernemers ook op langere termijn te kunnen helpen met digitaliseren blijft Digivotion stevig investeren in innovatie van digitale diensten en software. Zo zijn we niet afhankelijk van alleen maar het bouwen van websites en blijft onze voorsprong op de concurrentie behouden.

 

Met name ons online platform ‘DigiSelf’ is daarvoor cruciaal. De eerste versie is reeds in oktober 2009 gelanceerd. Sindsdien hebben we de software verder ontwikkeld op basis van vragen van klanten en gebruikers.

 

Nu we ons focussen op de flexbranche kunnen we nog gerichter verder innoveren. 

 

We hebben de ontwikkeling van Digiself kunnen financieren door projecten voor klanten te doen, de WBSO innovatieregeling, een lening en krediet van de Rabobank, een kapitaalinjectie van Kapitaalopmaat in 2017 en diverse kapitaalinjecties van de eigenaar Don van Hal. Ook de komende jaren blijven de investeringen in innovatie op een zeer hoog peil.

 

Want innovatie werkt ! We kunnen nu met een uniek product een Blauwe oceaan markt veroveren en daarin onze positie zeer stevig verankeren.