Digiself Flex WERKT.

Volg het HELE frontoffice en flexproces met onze software 'Digiself Flex'

Met onze software kunt u de frontoffice digitaliseren en koppelen aan uw backoffice. Zo kunt u het hele proces 'van voor naar achter' volgen en vervolgens efficiënter maken. Véél efficiënter. Ook met hulp van data en kunstmatige intelligentie.

De onderdelen van Digivotion flexsoftware

Alles om uw flexproces op het internet en uw frontoffice te digitaliseren:

  1. Online werven beheermodule
  2. Online solliciteren en websites beheermodule (CMS)
  3. Selectie met ons sollicitant volgsysteem (ATS)
  4. Intake/onboarding en e-learning beheermodule (LMS)
  5. Planning module
  6. Marcom en sales automation modules (CRM)
  7. Flexportaal voor inleners en flexwerkers
  8. Inzicht met ons Dashboard en rapportages


Voor meer informatie over de onderdelen kunt u op onderstaande onderdelen klikken:

marcom Online marketing, communicatie en sales

werven Online vacatures plaatsen en kandidaten werven

solliciteren Online solliciteren via internet en websites

selectie Sollicitanten matchen, selecteren en volgen

intake Onboarden van flexwerkers en eLearning

backoffice Plannen en verlonen